Her er en oversikt over alle filmer vi produserte i 2017
Here’s an overview of all the films we produced i 2017


2017

jpbdaqw4.jpg

tungeskjærerne / tongue cutters

En herlig humørbombe om å ha sommerjobb som torsketungeskjærer i Vesterålen.

Ytterst i havgapet i Vesterålen, i torskekommunen Øksnes, finner vi barn helt ned i fem år på jobb som torsketungeskjærere. Tungeskjæringen er en gammel tradisjon som fortsatt er viktig for å rekruttere framtidas fiskere. Miljøet rundt det årlige torskefisket rammer inn historien om byjenta Ylva (9) som i vinterferien drar for å besøke mormor, morfar og den allerede erfarne tungeskjæreren Tobias (11). De to ble kjent forrige vinter og nå skal Ylva prøve seg som tungeskjærer selv. Regissøren skildrer et røft og direkte, men samtidig varmt og ikke minst humørfylt miljø hvor barn jobber, får ansvar og inkluderes på lik linje med de voksne.

Tungeskjærerne er Melkeraaens andre helaftens kinodokumentar. Filmen var åpningsfilm under Tromsø Internasjonale Filmfestival i 2017. Tungeskjærerne hadde premiere på norske kinoer i Mars 2017, er kjøpt inn av NRK, dansk, svensk, sveitsisk og sør-koreansk TV, og har til nå vært vist på utallige festivaler i inn og utland. Filmen ble blant annet tatt ut til konkurranseprogrammet på IDFA (2017), og fikk to Amanda-nominasjoner samme år for beste barnefilm og beste dokumentarfilm. Tungeskjærerne vant nylig den europeiske barnefilmorganisasjonen ECFA sin pris, og ble dermed nominert til årets beste barnefilm.

A lovely, humorous film about having a summer job as a cod-tongue cutter in Vesterålen.

Out by the brink of the ocean gap in Vesterålen, in the cod municipality of Øksnes, we find children as young as five years old working as tongue cutters. The tongue cut is an ancient tradition that is still important for recruiting future fishermen. The environment around the annual cod fishing serves as a frame around the story of the city girl Ylva (9) who, during the winter holidays, goes to visit Grandma, Grandpa and the already experienced tongue cutter Tobias (11). The two got to know each other the previous winter and now Ylva is going to try out being a tongue cutter herself. The director portrays a rough and direct but at the same time warm and last but not least humorous environment in which children work, are given responsibility and are included on an equal footing with the adults.

Tongue Cutters is Melkeraaen’s second full-length cinema documentary. It was the opening film during the Tromsø International Film Festival in 2017. Tongue Cutters premiered at Norwegian cinemas in March 2017, and has been purchased by NRK, Danish, Swedish, Swiss and South Korean TV, and has so far been shown at countless festivals in Norway and abroad . The film was, among other things, taken out for the competition program at IDFA (2017), and received two Amanda nominations the same year for best children's film and best documentary film. Tongue Cutters recently won the European children's film organization ECFA, and were thus nominated for this year's best children's film.


MELLOM OSS / BETWEEN US (2017)

Det er ikke hva du ser, men hvordan du ser det som teller.

Vi lever i en tid hvor vi deler mer og mer på sosiale medier, men blir vi egentlig bedre kjent?

MELLOM OSS er Norges første dokumentar laget i sin helhet av film folk har sendt inn.  Våren 2016 spurte vi: Hvordan ser din verden ut, akkurat nå? Og; Kan du filme den? Opp mot 1000 bidrag er blitt til èn poetisk, inspirerende og svært menneskelig film om hvordan vi forholder oss til hverandre.

Fellesnevneren er at alle oppholder seg i Norge, og at de valgte selv å sende inn film fra sine egne liv; ærlige, morsomme, problematiske og overraskende historier om alt det vi ikke sier og alt det vi ikke ser. «På deg selv kjenner du ingen andre» På et forunderlig vis fanger MELLOM OSS essensen i det den globale og digitale revolusjonen krever av oss for at vi skal kunne samarbeide; raushet, fellesskap og respekt for at andres liv er en gåte.

 We don't see things as they are. We see them as we are.

We share more and more through social media, but are we really getting to know each other any better?

 BETWEEN US is Norway's first documentary made entirely by its populace. Close to 1000 submissions were sent in and have become one deeply human and poetic film about how we relate to each other. When given the task to be honest on camera, people opened themselves up in surprising ways. A film about all the things we don’t say, and the things we don’t see.

In a subtle way, BETWEEN US senses the challenges we need to fase in the global and digital revolution: relationships with many, prejudice and the acceptance that others is a mystery.

Winner of the Audience Award at Oslo Pix 2017!

Nominated for best TV documentary at Gullruten 2018.

Festivals:
Nordic Doc, Fredrikstad (2017)
Oslo Pix, 2017
Biff, 2017
Gullruten 2018.
Art film festival, Bari, Italia, 2018
Bangladesh International Film festival, 2019

Distributed:
NRK 2018
Aftenposten TV 2018
Kinoturne: Lillehammer, Trømsø, Bergen. Stavanger, Trondheim, Oslo, 2018
DKS, Den kulturelle skolesekken; Vestfold, Østfold, Akershus, Buskerud, 2018/2019, Møre og Romsdal 2019/2020.

PRODUCTION FACTS
Norwegian title: Mellom oss Genre: Documentary Length (est.): 68 min. Release: 2017 Director: Charlotte Røhder Tvedt
Producer: 
Mari Monrad Vistven Financing: The Norwegian Film Institute, Sparebankstiftelsen, Aftenposten TV


2016

Skjermbilde 2019-02-19 kl. 12.21.46.png

to somre, en vinter / two summers, one winter

På ett år gikk Thea fra å følge frilansdrømmen i New York til å bli kreftpasient. Thea tar oss med på reisen, og vi følger henne og familien gjennom gjennom håp, nedturer, gleder og sorger. Nominert til beste TV-dokumentar i Prix Europa 2017.

In one year, Thea went from following her dream of freelancing in New York to becoming a cancer patient. The film takes us on the journey, and we follow her and the family through hope, downs, joys and sorrows. Nominated for Best TV Documentary in Prix Europe 2017.

PRODUCTION FACTS
Genre: Documentary Length: 53 minutes Release: Fall 2016 Director: Igor Devold Producer: Ingvil Giske Distribution and sales: TV2


slemme-engler-420x238.png
SIH.SignaturbildeHovedbilde-420x236.jpg

stemmene i hodet / voices in my head

Et unikt innblikk i mennesker som er rammet av schizofreni.

Filmet i løpet av et år med uovertruffen tilgang, er Stemmene i hodet en seksdelers tv-serie som følger unge som har blitt behandlet på Bergfløtt, et spesialsenter for schizofreni og psykose. De gir en ærlig og personlig redegjørelse for sykdommen mens de kjemper for å forandre livene sine.

For å illustrere deres individuelle erfaringer med psykose og vrangforestillinger, mikser serien animasjon og eksperimentelt lyddesign med tradisjonell dokumentarfilm.

Schizofreni er en av våre mest stigmatiserte psykiske lidelser, som for det meste påvirker unge mennesker. Denne serien kjemper mot stereotypene og gir en stemme til folk som virkelig vet hva det betyr å leve med schizofreni.

A unique insight into people affected by schizophrenia.

Filmed over the course of a year with unparalleled access, Voice in my head is a six-part TV-series following young people who have been treated at Bergfløtt, a specialist facility for schizophrenia and psychosis. They give an honest and personal account of the illness as they battle to turn their lives around.

To illustrate their individual experiences with psychosis and delusions, the series fuses animation and experimental sound design with traditional documentary.

Schizophrenia is one of our most stigmatized mental illnesses, disproportionately affecting young people. This series fights against the stereotypes and gives voice to the people who really know what living with schizophrenia means.

PRODUCTION FACTS
Genre: Documentary series Length: 6 x 39 minutes Release: Spring 2017 Director: Gunhild Asting Producer: Mari Monrad Vistven og Eirin Høgetveit Financing: NRK, The Norwegian Film Institute, Fritt ord (NO), Extrastiftelsen – Helse og rehabilitering (NO) Distribution and sales: NRK (Norway), Medieoperatørene (world wide)