portrett.jpg

BIRGITTE SIGMUNDSTAD

Birgitte Sigmundstad er billedkunstner og arbeider med foto og video. Hun er utdannet ved The Surrey Institute of Art & Design. I 2007 mottok hun Einar Granum Kunstpris og i 2012 garantiinntekt for kunstnere.

Birgitte Sigmundstad is a visual artist, working mainly with photography and video. She was educated at the Surrey Institute of Art & Design. Birgitte has made several short films and experimental documentaries.

In 2007 she received Einar Granum Art Award and in 2012 she was granted guaranteed income for artists from the Norwegian Government.


unnamed.jpg

Det nye museet / the new museum

I utvikling. Dokumentarfilm som følger prosessen med å bygge Norges nye Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design til dørene åpnes for publikum i 2020.


In development. Documentary film that follows the process of building Norway's new National Museum of Art, Architecture and Design until the doors opens to the public in 2020.


Odel plakat.jpg

odel / the odelsrett

En mann, hans fotosamling og en lov fra middelalderen

Odel er en film om en gammel norsk lov og en manns personlige fotosamling. Odelsretten gir familie førsterett på kjøp dersom familieland legges ut for salg. Hvis landet allerede er solgt, har de rett til tilbakekjøp innen en viss tid. Gjennom en privat samling av bilder ser filmen på i hvilken grad en lov kan påvirke en familie, et land og et individ.

A man, his photo collection and a law from the middle ages

The Odelsrett is a film about an ancient Norwegian law and a man’s personal photo collection. The Odelsrett gives kin the rights of prior purchase if family land is offered for sale. If the land has already been sold, they have rights of repurchase within a certain time. Through a private collection of photographs the film looks at the extent to which a law can influence a family, a country and an individual.

PRODUCTION FACTS
Norwegian title: 
Odel Genre: Documentary Length (est): 30 min Language: Norwegian Released: September 2015 Director: Birgitte Sigmundstad Producer: Ingvil Giske
Financing: The Norwegian Film Institute