Her er en oversikt over alle filmer vi produserte mellom 1996 & 2008
Here’s an overview of all the films we produced between 1996 & 2008


2008

ten_years_214.jpg

ti år fra nå / ten years from now

Vennene Maria, Markus og Berat er alle i tenårene, og blir utfordret til å velge en strategi for livet i løpet av en mørk natt full av konfrontasjoner. Bør de nærme seg fremtiden med en plan eller adlyde skjebnen?

Maria flytter til Amerika som utvekslingsstudent, og forteller sin kjæreste, Markus, at hun ikke kan forplikte seg til ham fordi hun finner det vanskelig å forutsi fremtiden. Flyet hennes kan bli kapret eller hennes nye mor kan være en seriemorder. Markus er redd for at Maria og hans beste venn, Berat, vil vokse fra ham og beskylder dem begge for ikke å leve i nuet. Han føler at de begge fokuserer på og går mot en mer spennende fremtid, og frykter at han vil bli etterlatt og glemt. Berat, på utsiden av paret, prøver å hjelpe dem gjennom sine vanskeligheter. Han sliter med sine egne erfaringer fra krigen i Kosovo, han er hjemsøkt av minnet om sitt første kyss med en jente som senere døde. Når konflikten mellom de tre vennene utvikler seg, begynner deres fortid og nåtid å ligne på en uventet måte.

The teenage friends Maria, Markus and Berat are challenged to choose a strategy for life, through a dark night of confrontations. Should they approach the future with a plan or obey destiny?

Maria is moving to America as an exchange student, and tells her boyfriend, Markus, that she cant commit to him because she finds it difficult to predict the future. Her plane might get hijacked or her new mother might be a serial killer. Markus is afraid that Maria and his best friend, Berat, will grow past him and accuses them both of not living for today. He feels they both are focusing and heading towards a more exciting future, and fears that he will be left behind and forgotten. Berat apart from the couple tries to talk them trough their difficulties. Struggling with his own experiences from the war in Kosovo, he is haunted by the memory of his first kiss with a girl that later died. As the conflict between the three friends progresses, their past and presence starts to resemble in an unexpected way.

PRODUCTION FACTS
Genre: Short film
Dur: 22 min.
Director: Jon Haukeland
Producer: KriStine Skaret & Hanne Myren
Premiered: September 2008
Cast: Dino Murselovic, Hege Gaarder Nordlie, Patric Nygård

Festivals:
2009: BUFF International Children and Young People's Film Festival
2009: Kristiansand International Children and Youth Film Festival
2009: International Short Film Festival Oberhausen

Poster_FromPrisonToParliament.png

PRESIDENTEN FRA BASTØY FENGSEL / FROM PRISON TO PARLIAMENT (2008)

To år før det dramatiske valget i Kenya i 2007 sitter norsk-kenyanske Peter på Bastøy fengsel, dømt for underslag. Medfangene kaller han bare ”Presidenten”, fordi han planlegger å stille til valget i Kenya, som parlamentarisk kandidat.

 I fengselet inspirerer han sine innsatte venner med sitt mål: å vinne valget UTEN å kjøpe en eneste stemme. Han skal kjempe for demokratisk utvikling og mot korrupsjon. ”Hvordan jeg kommer til Parlamentet er viktig, ikke bare å komme seg dit;  men hvordan kom jeg meg dit”, sier Peter. En demokratisk valgkamp skal handle om valgprogrammer, og ikke almisser for å kjøpe seg stemmer. Cellekameraten Wolf, fra Tyskland, er blant en av dem som planlegger å bli med Peter til Kenya for å hjelpe han i å nå sitt mål.

 Peters paradoksale utgangspunkt er underslaget han gjorde i UDI, Utlendingsdirektoratet, som var hans tidligere arbeidsgiver. Peter innrømmer at underslaget var en stor tabbe, men allikevel et middel på veien mot mer demokrati i eget land.

 Målet helliger middelet, og gode råd kan enten følges eller ikke. ”Presidenten” er en dokumentarfilm som utforsker demokratiets premisser og dilemmaer gjennom en mann som reiser seg etter et dypt samfunnsmessig fall.

Filmen følger hans valgkamp, gjennom hardt arbeide og grenseløs optimisme, fra et norsk fengsel og mot det kenyanske Parlamentet.

Do multi-party elections necessarily make a country democratic? What does it take to develop a democracy that actually represents the people?

 In 2007 Kenya held elections for the second time since dictator Daniel Arap Moi was defeated by the National Rainbow Coalition in the elections of 2002. The elections resulted in widespread violence and chaos after the announced winner was accused of rigging the vote. For weeks Kenya was in turmoil, until international pressure forced the opposing parties to form a coalition government.

 In the documentary film ”From Prison to Parliament” we follow Norwegian-Kenyan Peter O. Ranginya running for a seat in Parliament. His goal is to win the election without handing out bribes, to fight corruption and promote democratic development.

Strange as it may seem, he is planning his campaign in a Norwegian prison, serving time for embezzling the Norwegian government.

 The film follows the election, the hard work and Peters unstoppable optimism - from prison and all the way to the Kenyan Parliament.

PRODUCTION FACTS
Genre:
 Documentary Dur: 58 min. Director: Charlotte Røhder Tvedt Producer: KriStine Skaret Released: 2008

AWARDS
The Golden Chair Award – Gullstolen, for Best Documentary, Norwegian Short Film Festival, Grimstad, 2009

FESTIVALS
IDFA – International Documentary Film Festival, Amsterdam 208
The Norwegian Documentary Film Festival, Volda 2009
Norwegian Short Film Festival, Grimstad  2009
Nordox – Nordic Documentary Film Festival, 2009
International Film Festival Watch Docs – Human Rights in Film, Warsaw 2009
DocPoint – Helsinki Documentary Film Festival, 2010
Ad hoc: Inconvenient Films – Human rights Film festival, 2010
Nordox, Bejing, China 2009

 Released: NRK, YLE


2007

jenter.jpg
 

jenter / Girls

I den nære og ærlige dokumentaren Jenter møter vi Iselin, Mahsa og deres venner som viser oss hvordan det er å være jente i Norge i dag. Kanskje er det de tøffeste jentene som dem, de som har prøvd og testet det meste tidligere enn de andre, som da må jobbe hardest for å finne seg selv. Det er da det er godt å ha venner. Eller kanskje ikke?

In this close-up and frank documentary Girls we meet Iselin, Mahsa and their friends who show us what it is like to be a girl in Norway today. Perhaps it is the toughest girls like them, the ones that have tried and tested most things before the others, who then need to work hardest at discovering themselves. That is when it is good to have friends. Or maybe not?

Cinema-distribution:
Norway (audience: 47.000)

PRODUCTION FACTS
Genre: Documentary Dur: 77min. Director: Hanne Myren Producer: Øyvind Rostad Cinema release: February 2007 Distribution: NRK

AWARDS
2007: National Film Award Amanda for Best Children & Youth Film
2007: National Film Award Amanda for Best Documentary
2007 Norwegian Documentary Film Festival Volda: Honorary Mention
2007 Norwegian Short Film Festival: Honorary Mention – Documentary Films
2007 Nordisk Panorama – 5 Cities Film Festival: Honoraray Mention – Documentary Jury

FESTIVALS
2007 Kristiansand Int’l Children’s Film Festival
2007 Norwegian Documentary Film Festival Volda
2007 Norwegian Short Film Festival Grimstad
2007 Femina Women’s Film Festival, Rio de Janeiro
2007 Shhh! Copenhagen International Film Festival for Children and Young People
2007 Nordisk Panorama, Oulu
2007 M:dox, Malmö
2007 Nordische Filmtage Lübeck, Germany
2007 Laterna Nordica, Denmark
2008 BUFF Children & Youth Film Festival, Malmö
2008 Reykjavik Short & Docs, Iceland
2008 Buster Int’l Children’s Film Festival, Denmark
2008 Scanorama, Vilnius, Lithuania
2009 DocPoint, Finland
2009 Buster Int. Children & Youth Film Festival, Copenhagen, Denmark
2009 Nordox, Beijing


behind_the_house_elva_bak_huset_c-983734239-large-294x420.jpg

elva bak huset / behind the house

Elva bak huset er en mørk og stille oppveksthistorie om ensomhet. Det er en historie om et vennskap mellom to gutter som ikke kan finne fred i livet. En gutt i blått og en gutt i hvitt. To gutter som ser seg selv i hverandre og knyter sammen sine liv på en overraskende måte.

Behind the House is a dark and quiet coming of age story about loneliness. It is a story of a friendship between two boys who can’t find peace in life. A boy in blue and a boy in white. Two boys who see themselves in each other and entangle their lives in a surprising way.

PRODUCTION FACTS

Genre: Drama, Short film Dur: 12 min. Director: Jon Haukeland Producer: Øyvind Rostad Premiered: April 2007

FESTIVALS
2007: Kristiansand International Children and Youth Film Festival
2007: The Norwegian Short Film Festival
2007: The Norwegian International Film Festival Haugesund
2007: LA Shorts Fest
2008: Showcomotion Young People's Film Festival
2009: Rouen Nordic Film Festival


2006

PLAKAT_liten1NO.JPG
 

INTERVJUET / THE INTERVIEW (2006)

Det Norske Utlendingsdirektoratet antar at 80% av alle som søker asyl lyver om sin bakgrunn. Vi spør; hvordan kommer de frem til sine beslutninger?

 ” Intervjuet vil være det vi får vite om dem.  Og det er det vi vet om dem som vil gi grunnlag om de får bli eller ikke.”

- saksbehandler i UDI.

 For første gang har UDI sluppet inn et filmteam i asylavdelingen, og vi treffer både saksbehandlere og asylsøkere under de skjebnesvangre timene intervjuet tar. Her er tragiske historier, personlige møter og dilemmaer en vanlig del av arbeidsdagen. For søkeren er dette den eneste sjansen for å få lovlig opphold i Europa på. De må overbevise UDI om at deres liv står i fare, og at de trenger vår beskyttelse.

 The fact that the Norwegian Immigration office (UDI) claims that 80% of the applicants are lying about their background, made us wonder:  How do they make their decisions?

 “The interview is what we know about them. And what we know about them is the base for our decision – whether they get to stay or not.”

- officer from UDI.

With full access to the Directorate’s premises we are able to film behind closed doors; the tragic stories, the officers dilemmas and the personal encounters taking place. If you can prove that your life really is in jeopardy, you may enter Europe. One chance only.

PRODUCTION FACTS
Documentary Dur: 56 min. Director: Charlotte Røhder Tvedt Producer: Øyvind Rostad Premiered: June 2006

FESTIVALS
Norwegian Short Film Festival, Grimstad 2006
Nordisk Panorama – 5 Cities Festival, 2006
Uppsala Int’l Short Film Festival, 2006
M:Dox, Malmö 2006
Nordische Filmtage, Lübeck, Germany 2006
Kontakt – Ukranian Documentary Film Festival, 2007
Nordox, Bejing, China 2009
Ad Hoc: Inconvenient Films,Vilnius, Litaue 2010

Released: NRK, SVT, YLE


2005

how_happy_160.jpg

hvor lykkelig kan du bli? / how happy can you be?

Hvor lykkelig kan du bli? er et forsøk på å lage en praktisk håndbok - "Din guide til lykke" ved å bruke en moderne og vitenskapelig tilnærming: vitenskap, praktiske empiriske forsøk på å måle lykke.

How happy can you be? is an attempt to make the practical manual – “Your guide to happiness” by using a modern, scientific approach: science, practical empirical attempts to measure happiness.

 PRODUCTION FACTS
Documentary Dur: 52 min. Director: Line Hatland Producer: Hanne Myren & Øyvind Rostad Release: October 2005
TV-distribution: TV2 (Norway), ARTE France, YLE (Finnland), DR (Denmark), SVT(Sweden)

FESTIVALS
Uppsala International Short Film Festival, 2005
Eurodok, European Documentary Film Festival, Oslo, Norway 2006
Docville, Belgium 2006


sandmann_160.jpg

sandmann / Sandman - the story of a socialist superman

Filmen er en historisk dokumentar om den særegne tyske barne-tv karakteren Sandmann. Vi legger fokus på Sandmann som en parallell med GDR og sosialismens historie, kultur og ideologi.

The film is a historical documentary on the peculiar German children’s television character Sandman. We put focus on Sandmann as a parallel to GDR and the history, culture and ideology of socialism.

PRODUCTION FACTS
Documentary Dur: 52 min. Director: Jannicke Systad Jacobsen Producer: Hanne Myre Distribution: NRK (Norway)

FESTIVAL PARTICIPATION
Norwegian Documentary Film Festival Volda, 2005
Norwegian Short Film Festival Grimstad, 2005
Uppsala Int’l Short Film Festival, 2005
M-DOX, Malmö, Sweden 2005
Grenzland Filmtage, 2006
Kristiansand International Children’s Film Festival, 2006


2004

blitz_160.jpg

blitz - ute av kontroll / blitz - out of control

Blitz - Ute Av Kontroll er en historisk dokumentar der vi møter unge engasjerte på Blitz, et av de eldste autonome ungdomshusene i Europa. Et hus fylt med punk, politisk engasjement og vafler. Når Oslo kommune forsøker å selge huset, flekser ungdommen sine muskler, bygger barrikader, lover protest og demonstrerer utenfor rådhuset. De forhandler ikke med et byråkrati de ikke har tillit til. Et dårlig rykte er ment å skremme vekk politikere og potensielle kjøpere. "Hvis vi hadde vært hyggelige, ville vi ikke ha beholdt huset".

Out of Control is a historic documentary where we meet the youth engaged at Blitz, one of the oldest autonomic youth houses in Europe. A house filled with punk, political engagement and waffles. When the Municipality of Oslo tries to sell the house, the youth flex their muscles, build barricades, promise protest and demonstrate outside the town hall. They do not negotiate with a bureaucracy they distrust. A bad reputation is meant to scare off politicians and potential buyers. “If we’d been nice, we wouldn’t have kept the house”.

PRODUCTION FACTS
Documentary Dur: 60 min.Director: Line Hatland & June Stene Producer: Øyvind Rostad Release: November 2004

TV-DISTRIBUTION
NRK (Norway)

AWARDS
Nominated for Gullruten 2005, the Norwegian TV industry’s award for Best documentary.


2003

Mannen-vimeocover-814x1024.jpg
 

mannen som elsket haugesund / The man who loved haugesund

Moritz Rabinowitz, en kontroversiell mann i en liten norsk fiskeby på 1930-tallet.

Alle i Haugesund har en kleshenger fra M. Rabinowitz i skapet. Bak disse kleshengerne finner vi en eventyrlig historie om en fattig mann fra Polen som forelsker seg i Haugesund. Rabinowitz ble en av byens mest fremgangsrike menn - men ble aldri elsket tilbake. Rabinowitz var en outsider, en som tenkte stort og annerledes - en visjonær. Allerede i 1933 ga han ut en bok der han angrep Hitler og nazismen. Når tyskerne kom til Haugesund var Rabinowitz den første de ville ta. I seks måneder klarte han å holde seg i skjul i distriktet, men i desember 1940 ble han arrestert. Rabinowitz klarte ikke å forlate sitt nye hjemland. Byens reaksjon på hans tragiske skjebne avslører urovekkende fordommer mot Rabinowitz som jøde og immigrant.

Moritz Rabinowitz, a controversial man in a little Norwegian fishing town in the 1930s.

Everyone in Haugesund has a clothes hanger from M. Rabinowitz in the closet. Behind these clothes hangers we find an adventurous story about a poor man from Poland who fell in love with Haugesund. Rabinowitz became one of the city's most successful men - but was never loved back. Rabinowitz was an outsider, one who looked at things in a different, more grandiose way - a visionary. Already in 1933 he published a book in which he attacked Hitler and Nazism. When the Germans came to Haugesund, Rabinowitz was the first to go. For six months he managed to hide in the district, but in December 1940 he was arrested. Rabinowitz was unable to leave his new homeland. The city's reaction to his tragic fate reveals disturbing prejudices against Rabinowitz as a Jew and an immigrant.

PRODUCTION FACTS
Documentary Dur: 59 min. Director: Jon Haukeland & Tore Vollan Producer: Hanne Myren Release: August 2003

AWARDS
Nordisk Panorama Malmö: Documentary Jury’s Special Mention
The Norwegian Governments Human Rights Prize for Best Short film

FESTIVAL PARTICIPATION
Norwegian International Film Festival Haugesund 2003
Nordisk Panorama, Malmö
Cinequest Film Festival, San Jose, 2004
Full Frame International Documentary Film Festival
Norwegian Documentary Film Festival Volda 2004
Vancouver Jewish Film Festival
Stockholm Jødiske Film Festival
Norwegian Short Film Festival Grimstad 2004
Reykjavik Shorts & Docs
Encounters Documentary Film Festival, South Africa
Norwegian Film Festival, Delft, The Netherlands
Norwegian Film festival, Delft, The Netherlands
Nordische Filmtage Lübeck
15th Palm Beach Jewish Film Festival
Jerusalem Jewish Film Festival
2005 New York Jewish Film Festival
2005 Atlanta Jewish Film Festival
2005 Seattle Jewish Film Festival
2005 Jewish Film Festival, Jacob Burns Centre
2005 Toronto Jewish Film Festival
2005 Montreal Jewish Film Festival
2005 Jewish Film Festival Berlin
2005 Boston Jewish Film Festival
2005 Festival of Jewish Cinema, Australia
2005 Hong Kong Jewish Film Festival
2006 New Jersey Jewish Film Festival


52109829_367160514118484_5153276115938181120_n.jpg
 

den hemmelige klubben / the secret club

DEN HEMMELIGE KLUBBEN er en dokumentar om de homofile mennene som startet den første homseklubben i Skandinavia og mennene som ikke turte å bli med. Alt startet i et lite lokalt hus, med hemmelige venner og hemmelige møter. Med humor og et snev av tristhet, husker en gruppe eldre homoseksuelle menn titillerende episoder fra ungdommen, så vel som de negative reaksjonene fra samfunnet. Homoseksualitet ble legalisert i Norge så sent som i 1972.

THE SECRET CLUB is a documentary about the gay men who started the first gay club in Scandinavia and those men who didn`t dare to join them. It all started in a small local house, with secret friends and secret meetings. With humor and a touch of sadness, a group of older homosexuals men recall titillating episodes from their youth, as well as the negative reactions from society. Homosexuality was legalized in Norway as late as 1972.

PRODUCTION FACTS
Documentary Dur: 55 min. Director: Kenneth Elvebakk Producer: Hanne Myren Release: January 2003

AWARDS
Mix Brazil Gay & Lesbian Film Festival: Audience Award: Best Documentary
Festival participation:
Tromsø International Film Festival 2003
2003 Norwegian Documentary Film Festival, Volda
Norwegian Short Film Festival Grimstad 2003
2003 Oslo Gay & Lesbian Film Festival, Oslo, Norway
2003 Pink Filmdays, Amsterdam, The Netherlands
Brussels Lesbian & Gay Film Festival
FIPA – Festival International de programmes audiovisuels
Torino International Gay & Lesbian Film Festival
Inside Out – Toronto Gay & Lesbian Film Festival
NewFest G & L, New York
Reel Affirmations – Washington G & L Film Festival
Mix Brazil Gay & Lesbian Film Festival
Vinokino Lesbian & Gay Film Festival, Finland
Lisbon Gay and Lesbian Film Festival
Padova Gay and Lesbian Film Festival
Pisa Gay and Lesbian Film Festival
Rome Gay and Lesbian Film Festival
Kombat, Queer och Feministisk Filmfestival, Sverige
Västerås Gay Film Festival
The Pink Festival, Manila
Identities, Queer Film Festival in Vienna
Lesbian and Gay Film Festival SKUC, Slovenia


 

radioballetten / the radio ballet

Et eldre par lytter til radioen, hvor Radioballetten danser en eventyr. En kinesisk boks-historie om kjærligheten til dans og musikk.

Filmen er en del av Moving North - et nordisk prosjekt som tok sikte på å kombinere talenter fra nordiske koreografer og filmskapere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island, og produserte 10 Short Dance Films.

An old couple is listening to the radio, in which the Radioballet dances a fairytale. A Chinese-box-story about the love of dance and music.

The film is a part of Moving North – a Nordic project which aims to combine the talents of Nordic choreographers and film makers from Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland, producing 10 Short Dance Films.

PRODUCTION FACTS
Short film Dur: 10 min. Directors: Per Ivar Jensen Producer: Hanne Myren Release: April 2003


 

til huset / to the house

Familiens personligheter og spenningen mellom dem vil bli uttrykt gjennom koreograferte bevegelser og dans sett gjennom jentas synspunkt.

Filmen er en del av Moving North - et nordisk prosjekt som tok sikte på å kombinere talentene til nordiske koreografer og filmskapere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island, og de ble produsert 10 Short Dance Films.

The family personalities and the tensions between them will be expressed through choreographed movements and dance seen through the girl’s point of view.

The film is a part of Moving North – a Nordic project which aims to combine the talents of Nordic choreographers and film makers from Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland, producing 10 Short Dance Films.

PRODUCTION FACTS
Short film Dur: 10 min. Directors: Dag Johan Haugerud and Kajsa Næss Producer: Hanne Myren Release: April 2003


war_on_paranoia_160.jpg
 

war on paranoia

War on Paranoia er en liten protestfilm om forholdene ved den amerikanske ambassaden i Oslo etter 11. september 2001. Det er også en film som ambassaden prøvde sitt beste for å stoppe fra å bli laget.

War on Paranoia is a small protestfilm on the circumstances at the American embassy in Oslo, Norway after September 11th 2001. It’s also a film the embassy tried its best to stop from being made.

PRODUCTION FACTS
Short film 4 min. Director: Jannicke Systad Jacobsen Producer: Hanne Myren Release: August 2003

FESTIVAL PARTICIPATION
Norwegian International Film Festival Haugesund, New Nordic Films
Tampere International Short Film Festival
Minimalen, Trondheim
Norwegian Documentary Film Festival Volda 2004
Political Incorrect Film Festival, Ljubljana
World Wide Short Film Festival Toronto 2004
Norwegian Short Film Festival Grimstad 2004
Aye Aye Int’l film Festival Nancy
Capalbio Cinema 2004
Festival on Wheels, Turkey
Bunter Hund Short Film Festival München
Uppsala International Short Film Festival
Jihlava Int’l Documentary Film Festival
Brief encounters, Bristol
Regensburger Short Film Week
Festival Int’l de Gijon, Spain
Rio de Janeiro Short Film Festival – Scandinavian Programme
2005 Tampere International Film Festival: Norway Special
2005 European Documentary Film Festival, Oslo
2005 Short Shorts Film Festival, Tokyo, Japan


2002

 

Gutter 16 – Livet etter Benjamin / after benjamin

Vennene til Benjamin Hermansen, en ung gutt som ble myrdet av nynazister, kjemper for å få sitt liv til å gå videre og for at deres fotballag skal lykkes etter det store tapet de har lidd.

The friends of Benjamin Hermansen, a young boy that got murdered by neo nazis, struggle to make their life go on and their football team succeed after their great loss.

PRODUCTION FACTS
Documentary Dur: 30 min. Director: Hanne Myren Producer: Jon Haukeland Released: 2002 TV-distribution: NRK 1 (Norway)


 

out of africa

En film om hvordan restene av den siste britiske kolonien i Afrika faller i grus, lagt under press av en rasisme som står i motsetning til det vi er vant til.

«Hvorfor reiser jeg? Gården kan brennes ned og man kan bli drept. Men jeg har hatt et godt liv. Vi levde som konger!». Etter 55 år i Afrika føler 80 år gamle norske Camillo Mordt seg tvunget til å stille spørsmål om muligheten for å flytte tilbake til Norge.

A film about how the remains of the last British colony in Africa is falling to pieces, put under pressure by a racism contradictory to what we are used to.

«Why I’m leaving? The farm can be burnt and one could be killed. But I’ve had a good life. We lived like kings!» After 55 years in Africa the 80 year old Norwegian Camillo Mordt feels compelled to make inquiries about the possibility of moving back to Norway.

PRODUCTION FACTS
Documentary Dur: 55 min. Director: Line Hatland Producer: Jacob Risdal Otnes Release: November 2002 TV-distribution: TV2 (Norway)

FESTIVAL PARTICIPATION
The Norwegian Short film festival, Grimstad


respatex

Ledet av Kristin Skogheim serverte denne TV-serien de som så etter ideer og inspirasjon for interiørdesign.

Hosted by Kristin Skogheim, this TV show served those who looked for ideas and inspiration for interior design.

PRODUCTION FACTS
Programme series: Weekly half-hour show Channel: Metropol TV Screened: Fall 2001

2001


clinton_160.jpg
 

clinton - the musical

Dagen Clinton besøkte Norge, ble jeg dumpet av kjæresten min.

The day Clinton visited Norway, my girlfriend broke up with me.

PRODUCTION FACTS
Genre: Short film Dur: 4 min. Director: Dag Johan Haugerud Producer: Hanne Myren (in co-production with Yngve Sæther)
Released: 2001

FESTIVAL PARTICIPATION
“Almost Famous” in Norway, 2001
Nordic Panorama, 2001


 

into the light

Radio og TV-personlighet Espen Thoresen tilbringer en dag med mennesker han mener fortjener mer oppmerksomhet. Gjennom 12 programmer lærer vi å elske odde figurer som MC Mona fra hardcorebandet Medusa, den livslange kjendisreporteren og grunnleggende monarkist Esther-Marie Wiig, trashfilmregissør Lars Daniel, den kontroversielle og ofte feiltolkede vestkystartisten Ludwig Eikaas etc. etc.

Radio and TV personality Espen Thoresen spends a day with people he believes deserve more attention.
Through 12 programmes we learn to love odd characters like MC Mona from the hardcoreband Medusa, lifelong celebrity reporter and a fundamental monarkist Esther-Marie Wiig, the trashfilm director Lars Daniel, the controversial and often misinterpreted westcoast artist Ludwig Eikaas etc. etc.

PRODUCTION FACTS
Programme series- 12 weekly half-hour shows Channel: Metropol TV Screened: Fall 2001

AWARDS
Nominated for Gullruten (National TV Prize) for Best tv series, 2002


fortellinger om oss / stories about us

Det sosialdemokratiske prosjektet i Skandinavia har vært en kamp for individuell frihet. Kampen er vunnet. Hvor går vi herfra?

The social democratic project in Scandinavia has been a fight for individual freedom. The battle has been won. Where do we go from here?

PRODUCTION FACTS
Programme series, 3×29 min. Norwegian title: Fortellinger om oss Channel: NRK1 Screened: 2000

AWARDS
“Natt og Dag” Magazine´s award “TV program of the year”, 2001
Nominated forGullruten (National TV Prize) for Best tv documentary, 2001
Festival participation:
The Norwegian Short Film Festival, Grimstad, 200

2000


 

rocky - oljepioneren / Rocky - the oil pioneer

Gjennom super 8-bilder fra oljebransjens første år, avsløres det daglige livet til oljepionerene. Et personlig og episk innsyn i eventyrårene som forandret fremtiden til et land.

Through super 8 shoots from the early years of the oil industry in Norway , the daily life of the oil pioneers is revealed. A personal and epic look at the adventures years that changed the future of a country.

PRODUCTION FACTS
Documentary Dur: 29 min. Director: Halvard Haldorsen & Hanne Myren Producer: Øyvind Rostad Release: 2000 TV-distribution: NRK1 (Norway)

FESTIVAL PARTICIPATION
Tromsø International Film Festival, 2000
The Norwegian Short Film Festival, 2000


 

Vi som ventet på 90-tallet / revolution

Men det var et trivelig kaos, vi ble alle så sjukt lure. Vi trodde vi skulle lure resten av verden helt. Jippi! En tre-delt analyse av statusen på meg, deg og alt som omgir oss på randen av et nytt tiår.

But it was a pleasant kind of mess, we all turned so darn clever. We thought we were going to fool the rest of the world completely. Yippie!  A three-part analysis of the status of me, you and everything that surrounds us at the brink of a new decade.

PRODUCTION FACTS
Programme series, 3×29 min. Broadcaster: NRK1 Screened: 2000 TV-distribution: NRK1 (Norway)

FESTIVAL PARTICIPATION
The Norwegian Short Film Festival, 2000


greed_214.jpg

grådighet / greed

To gode venner setter sitt vennskap på prøve på grunn av en sigarett eller to. Hvor går grensen mellom å være grådig og å være gjerrig?

Grådighet er den femte av de syv dødelige synder. Straffen for Grådighet er å bli satt i kjele av kokende olje. En del av Seven Deadly Sins-prosjektet, syv korte filmer utgitt som en spillefilm på norske kinoer.

Two good friends put their friendship to the test because of one cigarette or two. Where does one draw the line between being greedy and being stingy?

Greed is the fifth of the Seven Deadly Sins. The punishment for Greed is to be put in cauldrons of boiling oil. Part of the Seven deadly sins project, seven short films released as a feature film in Norwegian cinemas.

PRODUCTION FACTS
Short film Dur: 7 min. Director: Lars Gudmestad Producer: Geir Bølstad Released: 2000

FESTIVAL PARTICIPATION
Grimstad Short Film Festival, 2001


utukt / fornication

En film om en søster og en bror, og hvilke situasjoner som oppstår når frykten for utukt fyller forestillingene våre og gjør oss usikre på hva som faktisk skjer. Utukt er en film i kortfilmserien De syv dødssyndene. Den vant Gullstolen i Grimstad for beste kortfilm i 2001.

A film about a brother and sister and what happens when fear colours our perception and makes us uncertain about what is actually happening.
Lust is the seventh of the Seven Deadly Sins. The punishment for Lust is to be smothered in fire and brimstone. Part of the Seven deadly sins project, seven short films released as a feature film in Norwegian cinemas.

PRODUCTION FACTS
Short film Dur: 7 min. Director: Dag Johan Haugerud Producer: Geir Bølstad Released: 2000

AWARDS
Winner of the Golden Chair, Norwegian Short Film Festival, 2001

FESTIVAL PARTICIPATION
Grimstad Short Film Festival, 2001


1999

1st base

Dette er den første ekstremsportsvideoen på Base. Materialet har blitt samlet av norske basehoppere over en periode på to år. Videoen inneholder sekvenser av dem som hopper ut av det høyeste hotellet i Oslo gjennom et vindu, de hopper av antenner, spenner, fjellmasser i Romsdalen, Lysefjorden, Voss og praktisk talt alt annet som strekker seg høyt nok til å hoppe fra. Videoen har også unike opptak fra Asia og Europa - det første basehoppet fra en bygning i Kina og det første tannhoppet fra et fjell.

Se trailer på youtube.

This is the first extreme sport video on Base. It has been assembled by Norwegian basejumpers themselves over a period of two years. The video contains sequences of them ripping off the tallest hotel in Oslo through a hotel room window, antennas, spans, mountain massives in Romsdalen, Lysefjorden, Voss and practically anything else that stretches high enough to jump from. The video also features unique footage from Asia and Europe – the first basejump from a building in China and the first tandem-jump off a mountain.

PRODUCTION FACTS: Documentary Dur: 27 min. Director: Jacob Risdal Otnes Producer: Øyvind Rostad Release: 1999


 

før bombene falt / before the bombs

Nesten to uker før NATO startet bombingen i Jugoslavia, holdt en gruppe serbiske og albanske studenter et møte i Montenegro å finne en løsning for konflikten. Det strenge apartheidsystemet i Kosovo gjorde det umulig for de to gruppene av mennesker å møtes. Før dette møtet hadde noen av aktivistene aldri snakket med noen fra den andre siden. Kan de finne ut og bli enige om noe som kan hjelpe deres land for å unngå totalt kaos?

Nearly two weeks before Nato started their bombing in Jugoslavia, a group of Serbian and Albanian students met in Montenegro to find a resolution for the conflict. The strict apartheid system in Kosovo made it impossible for the two groups of people to meet. Before this meeting hardly any of the activists had ever talked to anyone from the other side. Could they find out and agree on something that could prevail their country from falling into total mayhem?

PRODUCTION FACTS
Documentary Dur: 30 min. Director: Jon Haukeland Producer: Øyvind Rostad Released: 1999
TV-distribution: NRK (Norway), SVT, (Sweden), DR (Denmark), RTS (Serbia)


1998

BABELFISH AND THE ATLANTIC FAMILY

Et lokalt band fra Norge får en stor og ambisiøs platekontrakt med Atlantic Records i New York gjennom sin svenske manager. I løpet av et år opplever de at deres villeste drømmer blir til virkelighet, men å bli signert og lage et fantastisk album betyr intet noe annet enn et byråkrati langt fra rock'n roll.

A local band from Norway gets a huge and ambitious record deal with Atlantic records in New York through their Swedish manager. During one year they experience their wildest dreams come true, but being signed and making a fantastic album doesn’t mean anything except a bureaucracy far from rock`n roll.

PRODUCTION FACTS: Documentary Dur: 56 min. Director: Jon Haukeland Producer: Øyvind Rostad Released: 1998 TV-distribution: NRK (Norway)


1996 - 1998

 

FILMREDAKSJONEN

Et ukentlig filmmagasin, ledet av Lars Gudmestad. Entusiastisk og banebrytende journalistikk gjorde at dette programmet ble et av de mest populære og signifikante på den nystartede kanalen NRK2.

A weekly film magazine, hosted by Lars Gudmestad. Enthusiastic and groundbreaking journalism soon made this program one of the most popular and significant on the newly started channel NRK2.

PRODUCTION FACTS
Programme series: Weekly half-hour show
Channel: NRK2
Screened: 1996 -1998

AWARDS
Gullruten (National TV Prize) for best magazine programme, 1998
“Natt og Dag” Magazine´s award “TV program of the year”, 1996