unnamed.jpg

Livirén Bratterud

Livirén (f.1983) ble først utdannet ved film og TV-akademiet (NISS) i Oslo, ferdig 2006. Hun har bred, variert erfaring innen film og TV-produksjon og har blant annet bakgrunn som fotograf, prosjektleder og regissør på dokumentarfilmer for TV2 og NRK - samt innen reklamefilm. Hun har vært produksjonsansansvarlig i medieselskap, skrevet artikler, laget riksdekkende TV-nyhetssaker for NRK og sittet i ulike juryer for å velge ut film. I senere tid har Livirén tatt mer filmstudier og spesialisert seg som regissør ved dokumentarfilmlinjen på Høgskolen i Lillehammer, ferdig 2015. Tung Jakke - hennes avgangsfilm derfra - ble solgt til NRK, er blitt vist og nominert på diverse festivaler i innland og utland og har vunnet to priser og en hederlig omtale. Ved siden av å være regissør er Livirén en etterspurt foredragsholder og reiser rundt for å drøfte samfunnsaktuelle tema.

Livirén (1983) was first educated at the Film and TV Academy (NISS) in Oslo, completed in 2006. She has broad, varied experience in film and TV production and has a background as a photographer, project manager and director of documentary films for TV2 and NRK - as well as in commercials. She has been responsible for production in media companies, written articles, made national television news cases for NRK and sat in various juries to select films. Recently, Livirén has taken additional film studies and specialized as a director at the documentary film studies at Lillehammer University College, completed in 2015. Tung Jakke (heavy coat) - her exam film from her studies - was sold to NRK, and has been shown and nominated at various festivals in Norway and abroad and has won two awards and an honorable mention. In addition to being a director, Livirén is a sought-after speaker and travels around to discuss social issues.

Kontaktinfo:
mail: liviren(@)mop.no 
telefonnr +47 925 60 282  


Ikke Slipp Meg / Can you stay?
(arbeidstittel/Working title)

Under utvikling. Enkeltstående dokumentarfilm der vi møter unge pårørende, som lever i nær relasjon til personer med alvorlig fysisk eller psykisk sykdom. Regissør: Livirén Bratterud. 

In development: A feature length documentary about young people, who live in close relation to someone diagnosed with a severe physical or mental illness. Director: Livirén Bratterud.