janne1.jpg

Janne lindgren

Janne Lindgren f.1978, er utdannet filmfotograf fra Den norske filmskolen, og har bakgrunn som stillsfotograf. Hun både regisserer og filmer sine egne prosjekter. Hun lagde sin første kortfilm som regissør i 2013, »Dette er verden». Høsten 2016 var hun aktuell med dokumentarfilmen« Fra Barn til Borger» som ble nominert til Gullruten for beste dokumentarfilm samme år, og som har blitt vist på festivaler verden over. 

Janne Lindgren, b.1978, is a film photographer educated at The Norwegian Film School, and has a background as a still photographer. She both directs and films her own projects. She made her first short film as a director in 2013, "This is the world". In the fall of 2016, she released her documentary film "From Child to Citizen". It was nominated for Gullruten - best documentary film that year, and it has been shown at festivals worldwide.


kampen for kampen / MARCHING FOREVER (2019)

KAMPEN OM KAMPEN PILOT 171208_Twelve.00_00_17_15.Still001.jpg

Norges eneste rene mannsorkester, det 90 år gamle Kampen Janitsjarorkester, har en gjennomsnittsalder på 60 år, og trenger desperat å rekruttere nye medlemmer for å ikke dø ut. Men med manko på tilstrekkelig mange unge mannlige musikere - og det at kvinner ønsker medlemskap til det populære orkesteret - gjør at de er nødt til å ta en grundig gjennomgang av fordelene og ulempene ved å opprettholde gamle tradisjoner.

Medlemmene i Kampen Janitsjar er redde for at de i prosessen med å redde sitt elskede orkester samtidig kommer til å ødelegge sitt maskuline fristed. Det blir vedtatt å sette i gang et tre måneders prøveprosjekt hvor de åpner dørene for kvinnelige musikanter, noe som skaper stor splittelse i gruppen.

KAMPEN er et sårt, humoristisk og ærlig portrett av mannsbastion. Det er en film om sterke vennskap, konflikten mellom forandring og bevaring av tradisjoner og kjønnsroller i endring.

The all-male Kampen Janitsjar Orchestra was founded 90 years ago and it has an average age of 60. Therefore they desperately need to recruit new members in order to survive. But with the shortage of a sufficient number of young male musicians - and the fact that women want membership in the popular orchestra - they have to take a thorough look at the advantages and disadvantages of maintaining old traditions.

The members of Kampen Janitsjar are afraid that in the process of saving their beloved orchestra, they will simultaneously ruin their masculine sanctuary. It is decided to launch a three-month trial project in which they open the doors to female musicians, creating a great divide in the group.

The fight is a tender, humorous and honest portrait of a male bastion. It is a film about strong friendship, the conflict between change and the preservation of traditions and gender roles changing with the times.

 
 

Regi/Director: Janne Lindgren Produsent/Producer: Mari Monrad Vistven Klipper/Editor: Nataša Urban Fotograf/Director of Photography: Janne Lindgren Tilleggsfotografer/Additional photography: Magnus Flåto, Anna Myking, Petter Holmern Halvorsen, Morten Forsberg Halfstad Klippassistent/Editing Assistant: Bjørn Straumsnes Lyd/Supervising Sound Editor: Joakim Bjerknes / Tim Engen Lydmix/Sound Mixer: Go Electra Komponist/Composer: Kristoffer Lo / GILT Postproduksjon/Post production: Hocus Focus Colourist: Mathias Theissen Grafisk design/Graphic Design: Timothy Bishop Harding Finansiert av/Financed by: Norsk filminstitutt, Viken Filmsenter, Kulturfondet, Fond for lyd og bilde