jon2.jpg

Priser/Awards:

Regjeringens menneskerettighetspris for film 2004
Nordisk panorama - juryens special mention 2004
Kortfilmfestivalen i special mention 2004

JON HAUKELAND

Jon Haukeland ( født 1973) er prisvinnende regissør, dramaturg og journalist kjent for sitt arbeid med hybridsjangeren innenfor dokumentarfilm i filmer som «Mannen som elsket Haugesund» (2003), «Jenter» (2007), «Reunion - ten years after the war» (2009) og «Barneraneren» ( 2016).

Etter mange år som aktivist i miljøbevegelsen, ble han i 1995 hentet inn til å lede flere serier for NRK sin ungdomsredaksjon. I NRK jobbet han også for programpostene «Brennpunkt» og «Fakta på laurdag» og var med å utvikle flere programkonsepter i forbindelse med opprettelsen av NRK2, før han ble hentet til selskapet Medieoperatørene der han fikk ansvar for å bygge opp dokumentarproduksjonen.

Jon har studert regi under Andrzej Wajda og Wojciech Marczewski på Wajda school i Warzawa ( 2010) og på NYU Tisch School of the arts (2004) der hans mentor Marketa Kimbrell, kjent for legendariske New York Street Theater Caravan, inspirerte ham til å utvikle sin metode for iscenesettelse og rekonstruksjon med reelle aktører.

Han har selv undervist i regi ved flere høyskoler i Norge og turnert intensivt med filmene i inn- og utland. Han arbeider nå med en trilogi om de store norske arketypiske historiene; Øst og vest, by og land og drømmen om evig frelse. Den epokegjørende Barneraneren (øst og vest) var første film ut i trilogien og Krigere (by og land) vil følge opp med planlagt premiere i 2021.

Jon Haukeland (born 1973) is an award-winning director, playwright and journalist known for his work with the hybrid genre in documentary films in films such as "The Man Who Loved Haugesund" (2003), "Girls" (2007), "Reunion - Ten Years After the War" ( 2009) and «Barneraneren» (2016).

After many years as an activist in the environmental movement, he was headhunted in 1995 to lead several series for NRK's youth programmes. In NRK he also worked for the program "Brennpunkt" and "Fakta på Lørdag" and was involved in developing several program concepts in connection with the establishment of NRK2, before being picked up by the company Medieoperatørene where he was given responsibility for building up the documentary production.

Jon studied under Andrzej Wajda and Wojciech Marczewski at the Wajda school in Warsaw (2010) and at the NYU Tisch School of the Arts (2004) where his mentor Marketa Kimbrell, famous for the legendary New York Street Theater Caravan, inspired him to develop his method for staging and reconstruction with real actors.

He has taught at several colleges in Norway and toured intensively with the films at home and abroad. He is now working on a trilogy on the great Norwegian archetypal stories; East and West, city and country and the dream of eternal salvation. The epoch-making Barneraneren/What Young Men Do (east and west) was the first film out in the trilogy and Warriors (city and country) will follow up with planned premiere in 2021.

Kontakt/Contact:
Phone: +47 92259232
Email: jon [at] mop.no

For å lese mer om eller se filmene Jon har laget eller om du vil lese artikler han har skrevet, scroll ned!
To read more about or watch the films Jon has made or you want to read articles he has written, scroll down!


Jon Haukeland og Charlotte Røhder Tvedt mottar Amandaprisen for Beste Dokumentar i 2011

Jon Haukeland og Charlotte Røhder Tvedt mottar Amandaprisen for Beste Dokumentar i 2011

Noah, Tim, Jon og Hachim mottar prisen for beste norske film på Bergen Internasjonale Filmfestival i 2016

Noah, Tim, Jon og Hachim mottar prisen for beste norske film på Bergen Internasjonale Filmfestival i 2016KRIGERE

Krigere_001.jpg

I utvikling. Oppfølger til Barneraneren. Regissør: Jon Haukeland

In development. Sequel to What Young Men Do. Director: Jon Haukeland


fagt4ty7qjyicvarrzx3txkl2ra94n.jpg

barneraneren / what young men do (2016)

Etter å ha blitt dømt for medvirkning til ran må 15 år gamle Noah flytte fra Haugenstua i Groruddalen, hvor han har vokst opp sammen med sin mor, til sin far på Bekkestua i Bærum. Filmskaper Jon Haukeland har fulgt Noah og kameratene på Haugenstua siden 2013, og skildrer deres sterke bånd til hjemstedet, lokalmiljøet og hverandre på en måte som gjør det lett for publikum å leve seg inn i hovedpersonens indre kvaler.

Ved hjelp av observerende opptak og velspilte rekonstruksjoner har Haukeland laget en vakker og ettertenksom film om å slites mellom ulike definisjoner av lojalitet, ambisjoner og egen identitet. Filmen vant prisen for årets beste norske dokumentarfilm på Bergen internasjonale filmfestival 2016, ble nominert til Amanda for beste klipp, ble nominert til to Kanonpriser - og vant en av dem.

After being convicted of complicity in robbery, 15-year-old Noah must move from Haugenstua in Groruddalen, where he has grown up with his mother, to his father at Bekkestua in Bærum. Filmmaker Jon Haukeland has been following Noah and his friends at Haugenstua since 2013, and portrays their strong ties to the home, local community and each other in a way that makes it easy for the audience to immerse themselves in the main character's inner trumoil.

With the help of an observing filming style mixed with well-played reconstructions, Haukeland has made a beautiful and thoughtful film about feeling torn between different definitions of loyalty, ambition and an identity of one’s own. The film won the award for best Norwegian documentary film at Bergen International Film Festival 2016, was nominated for Amanda for best editing, was nominated for two Kanon prizes - and won one of them.

PRODUCTION FACTS
Genre: Documentary Length: 80 (cinema release)/56 minutes Release: Fall 2016 Director: Jon Haukeland Producer:: Ingvil Giske
Financing: The Norwegian Film Institute, Fritt Ord Foundation Distribution and sales: Medieoperatørene

Awards:
Beste norske film BIFF 2016
Kanonprisen - Årets beste klipp - 2017


reunion_plakat_web-299x420.jpg

REUNION - TI ÅR ETTER KRIGEN / REUNION - TEN YEARS AFTER THE WAR (2011)

I 1999 lagde regissør Jon Haukeland en film om møtet mellom en gruppe serbere og albanere fra Kosovo som møttes rett før krigen brøt ut. Siden den gang har partene levd adskilt fra hverandre. Ti år etter samler han deltagerne igjen. For første gang får de se filmen om seg selv. Det utløser en psykologisk prosess hos både vinnerne og taperne av krigen. De som før var ofre har inntatt undertrykkernes rolle.

Gjensynet med fortiden gjør at deltagerne for første gang opplever å ha noe til felles med fienden. Når møtet går mot slutten utløser dette et overraskende vendepunkt.

In 1999, director Jon Haukeland made a film about the meeting between a group of Serbians and Albanians from Kosovo who met just before the war broke out. Since then, the parties have lived apart from each other. Ten years later he unites the participants again. For the first time they see the film about themselves. It triggers a psychological process with both the winners and the losers of the war. Those who before were victims have taken on the role of the oppressors.

The reunion with the past means that the participants for the first time experience having something in common with the enemy. Towards the end of the meeting, this triggers a surprising turning point.

PRODUCTION FACTS
Format: Single documentary Production year: 2011 Length: 58 min (TV)/72 min (festival) Language: Norwegian, English, Serbian, Albanian Release: 2011 Director: Jon Haukeland Producer: Charlotte Røhder Tvedt Distribution, Festivals & Sales: Autlookfilms
Financing: Norwegian Film Institute, NRK, East Norwegian Film Centre, Norwegian Ministry of Foreign affairs, Film og Kino, Fund for Sound and Image, Den kulturelle skolesekken Commissioning Editor:  Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi (NFI)

Screenings/festivals:
Cinémathèque Luxemburg, Luxemburg, 2013
Nordic Panorama, Oulu, Finland, 2012
Dokufest Prizren, Prizren, Kosovo, 2012
Kassel Documentary Film Festival, Kassel, Germany, 2012
UNAFF, Stanford, California, 2012
Visions du Reel, Nyon, Switzerland, 2012
SIGNES DE NUIT, Paris, France 2012
Bergen International Film Festival, Bergen, Norway, 2011
The Norwegian Short Film Festival, Grimstad, Norway, 2011

Awards:
Amanda for beste dokumentarfilm 2011
Juryens spesial pris for dokumentarfilm BIFF 2011

 

ten_years_214.jpg

TEN YEARS FROM NOW (2008)

Vennene Maria, Markus og Berat er alle i tenårene, og blir utfordret til å velge en strategi for livet i løpet av en mørk natt full av konfrontasjoner. Bør de nærme seg fremtiden med en plan eller adlyde skjebnen?

Maria flytter til Amerika som utvekslingsstudent, og forteller sin kjæreste, Markus, at hun ikke kan forplikte seg til ham fordi hun finner det vanskelig å forutsi fremtiden. Flyet hennes kan bli kapret eller hennes nye mor kan være en seriemorder. Markus er redd for at Maria og hans beste venn, Berat, vil vokse fra ham og beskylder dem begge for ikke å leve i nuet. Han føler at de begge fokuserer på og går mot en mer spennende fremtid, og frykter at han vil bli etterlatt og glemt. Berat, på utsiden av paret, prøver å hjelpe dem gjennom sine vanskeligheter. Han sliter med sine egne erfaringer fra krigen i Kosovo, han er hjemsøkt av minnet om sitt første kyss med en jente som senere døde. Når konflikten mellom de tre vennene utvikler seg, begynner deres fortid og nåtid å ligne på en uventet måte.

The teenage friends Maria, Markus and Berat are challenged to choose a strategy for life, through a dark night of confrontations. Should they approach the future with a plan or obey destiny?

Maria is moving to America as an exchange student, and tells her boyfriend, Markus, that she cant commit to him because she finds it difficult to predict the future. Her plane might get hijacked or her new mother might be a serial killer. Markus is afraid that Maria and his best friend, Berat, will grow past him and accuses them both of not living for today. He feels they both are focusing and heading towards a more exciting future, and fears that he will be left behind and forgotten. Berat apart from the couple tries to talk them trough their difficulties. Struggling with his own experiences from the war in Kosovo, he is haunted by the memory of his first kiss with a girl that later died. As the conflict between the three friends progresses, their past and presence starts to resemble in an unexpected way.

PRODUCTION FACTS
Genre: Short film
Dur: 22 min.
Director: Jon Haukeland
Producer: KriStine Skaret & Hanne Myren
Premiered: September 2008
Cast: Dino Murselovic, Hege Gaarder Nordlie, Patric Nygård

Festivals:
2009: BUFF International Children and Young People's Film Festival
2009: Kristiansand International Children and Youth Film Festival
2009: International Short Film Festival Oberhausen


behind_the_house_elva_bak_huset_c-983734239-large-294x420.jpg

ELVA BAK HUSET / BEHIND THE HOUSE (2007)

Elva bak huset er en mørk og stille oppveksthistorie om ensomhet. Det er en historie om et vennskap mellom to gutter som ikke kan finne fred i livet. En gutt i blått og en gutt i hvitt. To gutter som ser seg selv i hverandre og knyter sammen sine liv på en overraskende måte.

Behind the House is a dark and quiet coming of age story about loneliness. It is a story of a friendship between two boys who can’t find peace in life. A boy in blue and a boy in white. Two boys who see themselves in each other and entangle their lives in a surprising way.

PRODUCTION FACTS

Genre: Drama, Short film Dur: 12 min. Director: Jon Haukeland Producer: Øyvind Rostad Premiered: April 2007

FESTIVALS
2007: Kristiansand International Children and Youth Film Festival
2007: The Norwegian Short Film Festival
2007: The Norwegian International Film Festival Haugesund
2007: LA Shorts Fest
2008: Showcomotion Young People's Film Festival
2009: Rouen Nordic Film Festival


MANNEN SOM ELSKET HAUGESUND / THE MAN WHO LOVED HAUGESUND (2003)

Moritz Rabinowitz, en kontroversiell mann i en liten norsk fiskeby på 1930-tallet.

Alle i Haugesund har en kleshenger fra M. Rabinowitz i skapet. Bak disse kleshengerne finner vi en eventyrlig historie om en fattig mann fra Polen som forelsker seg i Haugesund. Rabinowitz ble en av byens mest fremgangsrike menn - men ble aldri elsket tilbake. Rabinowitz var en outsider, en som tenkte stort og annerledes - en visjonær. Allerede i 1933 ga han ut en bok der han angrep Hitler og nazismen. Når tyskerne kom til Haugesund var Rabinowitz den første de ville ta. I seks måneder klarte han å holde seg i skjul i distriktet, men i desember 1940 ble han arrestert. Rabinowitz klarte ikke å forlate sitt nye hjemland. Byens reaksjon på hans tragiske skjebne avslører urovekkende fordommer mot Rabinowitz som jøde og immigrant.

Moritz Rabinowitz, a controversial man in a little Norwegian fishing town in the 1930s.

Everyone in Haugesund has a clothes hanger from M. Rabinowitz in the closet. Behind these clothes hangers we find an adventurous story about a poor man from Poland who fell in love with Haugesund. Rabinowitz became one of the city's most successful men - but was never loved back. Rabinowitz was an outsider, one who looked at things in a different, more grandiose way - a visionary. Already in 1933 he published a book in which he attacked Hitler and Nazism. When the Germans came to Haugesund, Rabinowitz was the first to go. For six months he managed to hide in the district, but in December 1940 he was arrested. Rabinowitz was unable to leave his new homeland. The city's reaction to his tragic fate reveals disturbing prejudices against Rabinowitz as a Jew and an immigrant.

PRODUCTION FACTS
Documentary Dur: 59 min. Director: Jon Haukeland & Tore Vollan Producer: Hanne Myren Release: August 2003

AWARDS
Nordisk Panorama Malmö: Documentary Jury’s Special Mention
The Norwegian Governments Human Rights Prize for Best Short film

FESTIVAL PARTICIPATION
Norwegian International Film Festival Haugesund 2003
Nordisk Panorama, Malmö
Cinequest Film Festival, San Jose, 2004
Full Frame International Documentary Film Festival
Norwegian Documentary Film Festival Volda 2004
Vancouver Jewish Film Festival
Stockholm Jødiske Film Festival
Norwegian Short Film Festival Grimstad 2004
Reykjavik Shorts & Docs
Encounters Documentary Film Festival, South Africa
Norwegian Film Festival, Delft, The Netherlands
Norwegian Film festival, Delft, The Netherlands
Nordische Filmtage Lübeck


15th Palm Beach Jewish Film Festival
Jerusalem Jewish Film Festival
2005 New York Jewish Film Festival
2005 Atlanta Jewish Film Festival
2005 Seattle Jewish Film Festival
2005 Jewish Film Festival, Jacob Burns Centre
2005 Toronto Jewish Film Festival
2005 Montreal Jewish Film Festival
2005 Jewish Film Festival Berlin
2005 Boston Jewish Film Festival
2005 Festival of Jewish Cinema, Australia
2005 Hong Kong Jewish Film Festival
2006 New Jersey Jewish Film Festival


MANNDOMSPRØVEN (2000)


FØR BOMBENE FALT / BEFORE THE BOMBS (1999)

Nesten to uker før NATO startet bombingen i Jugoslavia, holdt en gruppe serbiske og albanske studenter et møte i Montenegro å finne en løsning for konflikten. Det strenge apartheidsystemet i Kosovo gjorde det umulig for de to gruppene av mennesker å møtes. Før dette møtet hadde noen av aktivistene aldri snakket med noen fra den andre siden. Kan de finne ut og bli enige om noe som kan hjelpe deres land for å unngå totalt kaos?

Nearly two weeks before Nato started their bombing in Jugoslavia, a group of Serbian and Albanian students met in Montenegro to find a resolution for the conflict. The strict apartheid system in Kosovo made it impossible for the two groups of people to meet. Before this meeting hardly any of the activists had ever talked to anyone from the other side. Can they know and agree on something that could prevail their country to get into total mayhem?

PRODUCTION FACTS
Documentary Dur: 30 min. Director: Jon Haukeland Producer: Øyvind Rostad Released: 1999
TV-distribution: NRK (Norway), SVT, (Sweden), DR (Denmark), RTS (Serbia)


BABELFISH AND THE ATLANTIC FAMILY (1998)

Et lokalt band fra Norge får en stor og ambisiøs platekontrakt med Atlantic Records i New York gjennom sin svenske manager. I løpet av et år opplever de at deres villeste drømmer blir til virkelighet, men å bli signert og lage et fantastisk album betyr intet noe annet enn et byråkrati langt fra rock'n roll.

A local band from Norway gets a huge and ambitious record deal with Atlantic records in New York through their Swedish manager. During one year they experience their wildest dreams come true, but being signed and making a fantastic album doesn’t mean anything except a bureacracy far from rock`n roll.

PRODUCTION FACTS: Documentary Dur: 56 min. Director: Jon Haukeland Producer: Øyvind Rostad Released: 1998 TV-distribution: NRK (Norway)