solveigmelkeraaen.jpg

SOLVEIG MELKERAAEN

Solveig Melkeraaen (f.1978) ble uteksaminert fra dokumentarlinjen ved Høgskolen i Lillehammer i 2004. Hun har regissert en rekke prisbelønte dokumentarfilmer, bla “Statistikk” (2008) som ble vist på Hot Docs i 2009, og vant prisen for beste kortdokumentar under Nordisk Panorama samme år. Hennes film “Fabelaktige Fiff og Fam” (2009) ble vist på Hot Docs 2010, og vant pris for beste internasjonale dokumentarfilm under Festival de Cine de Huesca samme år. I tillegg til dokumentarer, har Melkeraaen regissert kort og novellefilmer - “Nest siste stopp” (2005) med Kjersti Holmen, og “Bortreist for anledningen” (2008) med Joachim Calmeyer (Salmer fra kjøkkenet – Bent Hamer). Hun har regissert to helaftens kinodokumentarer, Flink Pike og Tungeskjærerne, hos Medieoperatørene.

Les mer om og se filmene hennes lengre ned på siden!

Solveig Melkeraaen (b. 1978) graduated from documentary studies at Lillehammer University College in 2004. She has directed a number of award-winning documentaries, including “Statistics” (2008), which appeared on Hot Docs in 2009, and won the award for best short documentary at Nordic Panorama in the same year. Her film “Fabulous Fiff and Fam” (2009) appeared at Hot Docs 2010, and won the award for best international documentary film during the Festival de Cine de Huesca that year. In addition to documentaries, Melkeraaen has directed shorts and novella films - “The second last stop” (2005) with Kjersti Holmen, and “Away for the Occasion” (2008) with Joachim Calmeyer (Hymns from the kitchen - Bent Hamer). She has directed two full-length cinema documentaries, “Good Girl” and “Tongue Cutters”, at Medieoperatørene.

To read more about and watch her films scroll down!

Contact
Email: solveig [at] mop.nojpbdaqw4.jpg

TUNGESKJÆRERNE / TONGUE CUTTERS

En herlig humørbombe om å ha sommerjobb som torsketungeskjærer i Vesterålen.

Ytterst i havgapet i Vesterålen, i torskekommunen Øksnes, finner vi barn helt ned i fem år på jobb som torsketungeskjærere. Tungeskjæringen er en gammel tradisjon som fortsatt er viktig for å rekruttere framtidas fiskere. Miljøet rundt det årlige torskefisket rammer inn historien om byjenta Ylva (9) som i vinterferien drar for å besøke mormor, morfar og den allerede erfarne tungeskjæreren Tobias (11). De to ble kjent forrige vinter og nå skal Ylva prøve seg som tungeskjærer selv. Regissøren skildrer et røft og direkte, men samtidig varmt og ikke minst humørfylt miljø hvor barn jobber, får ansvar og inkluderes på lik linje med de voksne.

Tungeskjærerne er Melkeraaens andre helaftens kinodokumentar. Filmen var åpningsfilm under Tromsø Internasjonale Filmfestival i 2017. Tungeskjærerne hadde premiere på norske kinoer i Mars 2017, er kjøpt inn av NRK, dansk, svensk, sveitsisk og sør-koreansk TV, og har til nå vært vist på utallige festivaler i inn og utland. Filmen ble blant annet tatt ut til konkurranseprogrammet på IDFA (2017), og fikk to Amanda-nominasjoner samme år for beste barnefilm og beste dokumentarfilm. Tungeskjærerne vant nylig den europeiske barnefilmorganisasjonen ECFA sin pris, og ble dermed nominert til årets beste barnefilm.

A lovely, humorous film about having a summer job as a cod-tongue cutter in Vesterålen.

Out by the brink of the ocean gap in Vesterålen, in the cod municipality of Øksnes, we find children as young as five years old working as tongue cutters. The tongue cut is an ancient tradition that is still important for recruiting future fishermen. The environment around the annual cod fishing serves as a frame around the story of the city girl Ylva (9) who, during the winter holidays, goes to visit Grandma, Grandpa and the already experienced tongue cutter Tobias (11). The two got to know each other the previous winter and now Ylva is going to try out being a tongue cutter herself. The director portrays a rough and direct but at the same time warm and last but not least humorous environment in which children work, are given responsibility and are included on an equal footing with the adults.

Tongue Cutters is Melkeraaen’s second full-length cinema documentary. It was the opening film during the Tromsø International Film Festival in 2017. Tongue Cutters premiered at Norwegian cinemas in March 2017, and has been purchased by NRK, Danish, Swedish, Swiss and South Korean TV, and has so far been shown at countless festivals in Norway and abroad . The film was, among other things, taken out for the competition program at IDFA (2017), and received two Amanda nominations the same year for best children's film and best documentary film. Tongue Cutters recently won the European children's film organization ECFA, and were thus nominated for this year's best children's film.


FlinkPikePoster.jpg

FLINK PIKE / GOOD GIRL

EN FEEL-GOOD FILM OM DEPRESJON

Jeg har vært vant til å klare alt, men så en dag sier det stopp. Jeg blir innlagt på akuttpsykiatrisk med diagnosen alvorlig depresjon. Elektrosjokkbehandling blir redningen. Jeg får livet mitt tilbake, men "flinkismønstrene" sitter i ryggmargen. Vil jeg miste alt igjen?

Flink Pike er en dokumentar om meg og min familie. En film om å være perfekt og uperfekt, om kontroll og tap av kontroll, om angst for angsten, og om å le når det alt er svart. Som broren min sier før mitt første elektrosjokk: "Det blir en pangstart på helga!".

Flink Pike ble satt opp på 100 kinoer i Norge og var den mest sette dokumentaren i 2015. Filmen har i tillegg vært vist på en rekke prestisjetunge filmfestivaler i utlandet, bla i hovedkonkurransen på Gøteborg Filmfestival og Copenhagen Dox i 2015. For sitt arbeid med Flink pike, mottok Melkeraaen Edith Carlmar-prisen for 2014. Prisen tildeles en filmkvinne som har vist integritet, uredd evne til nytenkning og vilje til å bryte grenser. Hun ble også tildelt Akuttpsykiatriprisen for 2015, og Flink pike ble nominert til Folkets Amanda samme år.

A FEEL-GOOD-FILM ABOUT DEPRESSION

I've been used to being able to do everything, but then one day it says stop. I am admitted to acute psychiatric care with the diagnosis severe depression. Electroshock treatment becomes my rescue. I get my life back, but the "good girl patterns" are deeply rooted in my the spinal cord. Will I lose everything all over again?

Good Girl is a documentary about me and my family. A movie about being perfect and imperfect, about control and loss of control, about having anxiety about the anxiety, and about laughing when it all seems too dark. As my brother says before my first electric shock: "It'll be a flying start of the weekend!".

Good Girl was set up at 100 cinemas in Norway and was the most seen documentary of 2015. The film has also been shown at a number of prestigious film festivals abroad, among others in the main competition at Gothenburg Film Festival and Copenhagen Dox in 2015. For her work with Good Girl, Melkeraaen received the Edith Carlmar Prize for 2014. The award is awarded to a woman in film who has shown integrity, a fearless ability to innovate and a willingness to break boundaries. She was also awarded the Emergency Psychiatry Award for 2015, and Good Girl was nominated for the People's Amanda that year.

PRODUCTION FACTS:
RELEASED
2014 DIRECTOR Solveig Melkeraaen PRODUCER Ingvil Giske SCRIPT Solveig Melkeraaen CINEMATOGRAPHY Marianne Bakke, Øystein Mamen, Anna Myking WITH Solveig Melkeraaen, Ravn Lanesskog, Magnus Melkeraaen, Sigrid Melkeraaen, Karl Magnus Melkeraaen, Kristine Steffensen, Fred Heggen DURATION 1h. 13 min. THEATRICAL DISTRIBUTOR (NORWAY) Tour De Force PRODUKSJONSSELSKAP Medieoperatørene FESTIVAL CONTACT Toril Simonsen, Norsk Filminstitutt

 

English trailer

Norsk trailer